Digital Workplace

trello vs jira

Jira vs Trello: Nên dùng công cụ nào để quản lý công việc?

Các công cụ quản lý dự án đóng vai trò quan trọng đóng góp vào thành công của các nhóm phát triển phần mềm. Những công cụ này được thiết kế để giúp họ trở nên “agile”, có tầm nhìn bao quát, dễ dàng phân phối nhiệm vụ và tự động hóa quy trình làm …

Jira vs Trello: Nên dùng công cụ nào để quản lý công việc? Read More »

jira vs redmine

So sánh Jira vs Redmine: Phần mềm nào dành cho team của bạn?

Về cơ bản, Jira phù hợp với các đội nhóm công nghệ thông tin lớn hoặc đang scale, trong khi Redmine phù hợp hơn với các nhóm nhỏ lẻ. Trong bài viết này, BiPlus sẽ cùng các bạn so sánh Jira vs Redmine và xem công cụ nào phù hợp nhất với nhu cầu của …

So sánh Jira vs Redmine: Phần mềm nào dành cho team của bạn? Read More »

Scroll to Top