Tài nguyên

Tài nguyên
Trang tổng hợp các tài liệu (Ebook, cẩm nang, bài viết chia sẻ, bài hướng dẫn, thực hành, sự kiện, video,…) để bạn có thể tham khảo để hoàn thành công việc một cách tốt hơn.

Blog chuyên môn 

Nơi các chuyên gia Atlassian của BiPlus chia sẻ các best practices, tips,…

Ebook

7 bước để có Agile Dashboard đẹp và hữu ích

7 bước để có Agile Dashboard đẹp và hữu ích

Cách cấu hình dashboard của Jira Software rất đơn giản, vấn đề chỉ là việc lựa chọn các yếu tố phù hợp. Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách cấu hình dashboard cho scrum team, nhiều mẹo trong số này cũng có thể được áp dụng cho các kanban team.

Cẩm nang làm việc với Jira workflow

Trong tài liệu này, chúng ta sẽ tìm hiểu về workflow trong Jira. Phần đầu tiên sẽ đề cập đến các thông tin cơ bản nhất của Workflow – từ định nghĩa đến các thành phần. Ở phần sau, chúng tôi sẽ đề cập đến các best practice về workflow của Jira cũng như một số ví dụ thực tế. Chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao bạn cần tạo workflow tùy chỉnh riêng cho nhóm và hướng dẫn bạn thực hiện.
Cẩm nang làm việc với jira workflow
Công nghệ thông tin trong ngành tài chính giải quyết các thách thức bằng phương pháp và công cụ agile

Công nghệ thông tin trong ngành tài chính giải quyết các thách thức bằng phương pháp và công cụ Agile

Tiếng nói của một số người đang đi tiên phong và tìm cách phát triển sẽ được nêu ra trong ebook này. Họ sẽ chia sẻ cách họ đã và đang tận dụng thành công kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, phương pháp Agile và các công cụ để đảm bảo rằng tổ chức của họ tiếp tục phát triển.

Sự kiện

Scroll to Top