Frequently Asked Questions

Các câu hỏi về chương trình

 • Tôi có thể chuyển đổi Cloud site dùng thử sang Cloud site production không?

  Có thể. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu quá trình chuyển đổi môi trường production, bạn có thể mua giấy phép thương mại của bản Cloud để chuyển đổi Cloud site của mình từ trang dùng thử sang trang production.

 • Tôi có thể dùng các tính năng của bản Cloud Premium trên bản Cloud dùng thử này không?

  Có thể. Trong cài đặt quản trị của bản dùng thử, hãy chọn "Manage subscriptions" để chuyển giữa các gói Standard và gói Premium cho Confluence, Jira Software và Jira Service Management. Lưu ý: Jira Work Management chỉ có gói Standard.

 • Tôi có thể yêu cầu dùng thử cho nhiều sản phẩm đủ điều kiện không?

  Có thể. Nếu bạn sở hữu nhiều giấy phép tự quản lý, bạn có thể kích hoạt bản dùng thử Cloud riêng cho từng giấy phép. Mỗi bản dùng thử sẽ được liên kết với giấy phép Server hoặc Data Center, và chỉ có thể được kích hoạt một lần cho mỗi SEN.

 • Bản dùng thử Cloud sẽ kéo dài bao lâu?

  Những khách hàng kích hoạt Bản dùng thử Cloud từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 sẽ có tối đa một năm miễn phí để khám phá bản Cloud.

 • Giấy phép dùng thử khác với giấy phép thương mại như thế nào?

  Giấy phép dùng thử là một giấy phép rất phù hợp để trải nghiệm và khám phá Cloud, tuy nhiên giấy phép dùng thử sẽ có một số khác biệt so với bản thương mại:

  - Giới hạn về hỗ trợ kỹ thuật, khách hàng chỉ được hỗ trợ các vấn đề liên quan tới quá trình chuyển đổi lên Cloud.

  - Không có cam kết SLA (chỉ áp dụng cho premium tier).

  - Dữ liệu sẽ không được sao lưu.

  - Giới hạn 100 email gửi đi hàng ngày.

  - Cấp người dùng sẽ được giới hạn ở số lượng người dùng bạn có trên giấy phép Server hoặc Data Center. 

  - Atlassian từ chối mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý đối với giấy phép dùng thử.

 • Những sản phẩm nào đủ điều kiện tham gia chương trình?

  Để tham gia chương trình, bạn cần có: 

  - Giấy phép (License) bản Server hoặc Data Center hợp lệ.

  - Các sản phẩm đủ điều kiện: Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence. 

  (Nếu bạn muốn dùng thử BitBucket Cloud. Vui lòng liên hệ BiPlus).

Scroll to Top