Atlassian

Atlassian tăng giá

Thông báo điều chỉnh giá các bản Data Center, Server

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 theo giờ Thái Bình Dương, Atlassian sẽ điều chỉnh tăng giá ưu đãi* cho bản Data Center, bên cạnh đó bản Server cũng sẽ tăng giá ưu đãi và giá niêm yết. Atlassian cũng đưa ra thông báo về ngày kết thúc hỗ trợ cho bản Server. Chi …

Thông báo điều chỉnh giá các bản Data Center, Server Read More »

Jira tutorial

Guide 2 – Getting started with Jira tutorial 6 basic steps

Bắt đầu Jira với 6 bước cơ bản Trước khi bạn bắt đầu hướng dẫn này, hãy đăng ký Jira Software miễn phí. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập dự án đầu tiên của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn bắt đầu sử dụng, thiết lập dự án của riêng mình …

Guide 2 – Getting started with Jira tutorial 6 basic steps Read More »

Atlassian tăng giá Cloud

Atlassian tăng giá các bản Atlassian Cloud, từ ngày 18 tháng 10 năm 2022

Atlassian thông báo các thay đổi về giá cho các sản phẩm Cloud từ ngày 18 tháng 10 năm 2022. Atlassian cho biết đợt cập nhật giá lần này sẽ giúp hãng có thêm nguồn lực để phát triển các sản phẩm Cloud mạnh mẽ hơn trong tương lai nhằm đáp ứng tốt nhất nhu …

Atlassian tăng giá các bản Atlassian Cloud, từ ngày 18 tháng 10 năm 2022 Read More »

Scroll to Top