Những điều cần biết về Permission Scheme trong Jira ​

Những điều cần biết về Permission Scheme trong Jira ​

Table of Contents

Bạn muốn trao quyền cho từng thành viên cụ thể để chỉnh sửa (edit), bình luận (comment), hay giao việc (assign task) trong nội bộ team hay bạn cần thay đổi quyền ngay giữa dự án cũng không hề khó khăn do đã có Jira Permission Scheme. Bài đăng này sẽ giúp bạn hiểu biết hơn về “Permission Scheme” và cách áp dụng chúng.

Khái quát về Jira Permission Scheme

Jira Permission Scheme là gì ?

Jira Permission Scheme là một bộ quy tắc xác định ai có thể thực hiện một số hành động nhất định trong dự án hoặc phiên bản Jira. Quyền của dự án Jira xác định người dùng hoặc nhóm Jira nào có thể thực hiện các hành động cụ thể, như tạo hoặc chỉnh sửa công việc. Mỗi dự án Jira có sơ đồ cấp phép riêng, có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án. 

VD: Jira Permission scheme chỉ cho phép một số người dùng nhất định tạo hoặc chỉnh sửa vấn đề hoặc hạn chế quyền truy cập vào cài đặt dự án đối với một nhóm người dùng cụ thể.

Jira Permissions Scheme hoạt động như thế nào?

Trong Jira Cloud, mỗi dự án được liên kết với một permission scheme, định rõ ai có thể làm gì trong dự án. Permission scheme chứa một tập hợp các quyền được nhóm lại theo cấp độ. Mỗi cấp độ quyền xác định các hành động mà người dùng được phép thực hiện.

Khi một người dùng muốn thực hiện một hành động trong dự án, hệ thống Jira Cloud sẽ kiểm tra permission scheme để xác định xem người dùng có cấp độ quyền cần thiết hay không. Nếu người dùng có quyền cần thiết, hành động sẽ được thực hiện. Ngược lại, hành động sẽ bị từ chối.

Các thành phần chính của Jira Permission Scheme

 • Các cấp độ quyền xác định các hành động mà người dùng có thể thực hiện như “duyệt”, “tạo”, “chỉnh sửa”, “xóa” và “gán”.

 • Các loại quyền tương ứng với từng cấp quyền, chẳng hạn như “quyền dự án”, “quyền chung” hoặc “cấp quyền”

 • Việc phân quyền cho phép xác định giới hạn hành động của các cá nhân trong tổ chức. Cơ chế cấp phép của Jira chỉ định các quyền cụ thể cho các nhóm hoặc vai trò, như “quản trị viên”, “nhà phát triển” hoặc “báo cáo viên”

Tập hợp quyền và cách tạo Permission Scheme trên Jira

Tập hợp quyền

2

Permission scheme bao gồm một tập hợp các quyền có thể được chia thành ba loại chính: 

 • Project permission – quyền dự án: các quyền dự án xác định ai có thể truy cập và thực hiện các hành động trong dự án, chẳng hạn như tạo, chỉnh sửa và xóa issue. 
 • Issue permission – quyền issue: các quyền issue được xác định ai có thể thực hiện các hành động cụ thể đối với từng issue, chẳng hạn như bình luận trên issue giải quyết và mở lại (re-open) issue.
 • Global permission – quyền toàn cục: các quyền toàn cục áp dụng cho tất cả dự án trong Jira Cloud và xác định ai có thể thực hiện các hành động như tạo dự án mới hoặc quản lý người dùng 

Cách tạo Permission Scheme trên Jira

 1. Truy cập cài đặt Jira Administration trong phần mềm Jira của bạn
 2. Điều hướng đến phần “Permission schemes”.
 3. Tạo Permission scheme mới hoặc sửa đối cơ chế hiện có.
 4. Xác định vai trò hoặc nhóm người dùng và gán quyền thích hợp cho từng vai trò. 
 5. Tùy chỉnh các quyền dựa trên yêu cầu của dự án, bao gồm tạo dự án, quản lý vấn đề, sửa đổi quy trình làm việc,…
 6. Liên kết Permission scheme với các dự án hoặc loại vấn đề có liên quan
 7. Lưu các thay đổi của bạn và đảm bảo rằng Permission scheme được áp dụng trên toàn dự án 
1685382362800

Khi tạo permission scheme trong Jira Cloud, cần phải xem xét các yếu tố sau: 

 • Quyền truy cập dựa trên vai trò (role-based): trong Jira Cloud, quyền truy cập vào các hành động và tính năng cụ thể thường được chỉ định dựa trên vai trò của người dùng trong dự án. Ví dụ, người quản lý dự án có quyền truy cập vào tất cả các hành động trong dự án, còn thành viên nhóm chỉ có quyền tạo và chỉnh sửa issue.
 • Các yêu cầu bảo mật: Tuỳ thuộc vào bản chất dự án, bạn có thể cần hạn chế quyền truy cập vào một số hành động và tính năng nhất định. Ví dụ: trường hợp bạn làm việc với một dự án có dữ liệu nhạy cảm.

Quản lý các quyền trong dự án

Trong Jira Cloud, các quyền của dự án được quản lý thông qua permission scheme – một bộ các quy tắc xem ai có thể thực hiện hành động nào trong dự án.

 • Cách tạo một permission scheme?
 • Cách thêm người dùng, nhóm hoặc vai trò vào sơ đồ và cấp quyền dự án cho họ?
 • Cách liên kết permission scheme với dự án do công ty quản lý?
 • Cách xóa người dùng, nhóm hoặc vai trò khỏi Permission scheme?
 • Cách sao chép một permission scheme?
 • Cách xóa một permission scheme?

Áp dụng Jira Permission Scheme trong thực tiễn

Sau đây là một số áp dụng thực tiễn để quản lý cơ chế cấp phép Jira:

 • Giữ các cơ chế cấp phép một cách đơn giản, dễ hiểu để tránh nhầm lẫn và duy trì tính bảo mật
 • Kiểm tra kỹ các cơ chế cấp p khép của Jira trước khi triển khai để đảm bảo hiệu quả hoạt động.
 • Thay vì đặt vai trò và quyền theo cách thủ đông, hãy tự động hóa quy trình bằng ứng dụng của bên thứ ba.
 • Kiểm tra chương trình cấp phép thường xuyên để đảm bảo chúng vẫn phù hợp và hiệu quả.
 • Sử dụng quyền dựa trên vai trò – thay vì người dùng hoặc nhóm riêng lẻ – để quản lý quy trình công việc tiêu chuẩn. Với các ứng dụng như JMWE, bạn có thể thiết lập các quy tắc, quy trình làm việc dựa trên quyền hoặc mỗi cá nhân hay nhóm riêng lẻ để tự động chuẩn hóa và bảo vệ các quy trình định kỳ. 
 • Ghi lại permission scheme của bạn và đảm bảo tất cả bên liên quan hiểu đầy đủ về chúng
 • Nếu bạn cần đặt vai trò và quyền chi tiết hơn, (như nếu bạn cần ẩn một số trường nhất định cho người dùng có vai trò cụ thể), Power Script có toàn bộ tính linh hoạt để giúp bạn thực hiện điều đó.
 • Tích hợp các quyền vào công cụ quản lý tài khoản công ty của bạn để quá trình tự động hóa đảm nhiệm việc thêm người dùng vào sơ đồ cấp phép phù hợp trong quá trình giới thiệu hoặc khi phiếu trợ giúp được phê duyệt.

Quản lý quyền và quyền truy cập của Jira một cách hiệu quả có thể cải thiện năng suất và bảo mật. Sử dụng các nhóm, vai trò và dễ dàng thiết lập quy trình công việc theo cách phù hợp với nhóm của bạn. 

BiPlus – chuyên gia công phát triển phần mềm và cung cấp các dịch vụ IT cho các khách hàng trong lĩnh vực viễn thông, tài chính, ngân hàng và thương mại điện tử và chúng tôi cũng là đối tác giải pháp của Atlassian tại Việt Nam. Vì thế hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được tư vấn.

Table of Contents

Blog chuyên môn

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận các tin tức mới, tài liệu, bản tin từ các chuyên gia của BiPlus tại đây!

Theo chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Theo chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Mời bạn tham gia nhóm Cộng đồng Atlassian Việt Nam
Theo dõi BiPlus tại
Scroll to Top