Có thể kéo task trên Jira bằng điện thoại không?

Có thể. Bạn có thể tải Jira từ App store hoặc Google Play Store từ 2 đường link sau: Jira Cloud for iOSJira Cloud for Android.

Bản mobile của Jira cho phép thực hiện đa dạng các hành động:

  • Quản lý board và backlog (tạo, edit, cập nhật)
  • Quản lý issue (tạo, edit, transition, đính kèm file, bình luận…)
  • Nhận thông báo về các project theo thời gian thực.

Các hoạt động như cấu hình nâng cao, bao gồm quyền của người dùng, tích hợp các ứng dụng và các cài đặt kỹ thuật dành cho Jira admin sẽ không thể thực hiện được trên bản mobile.

Powered by BetterDocs

Scroll to Top