Atlassian partner là gì?

Atlassian partner là gì? 

Atlassian Partner là các đối tác phân phối chính thức các sản phẩm Atlassian tại Việt Nam. Để có thể trở thành đối tác chính thức, các công ty phải có lượng CI (Certified Individual) nhất định cũng như trải qua nhiều vòng phỏng vấn và thẩm định gắt gao.

Chỉ có các Partner có thể đảm bảo cung cấp các sản phẩm, công cụ Atlassian với chất lượng tốt nhất mới có thể được phê duyệt trở thành đối tác chính thức.

 

Powered by BetterDocs

Scroll to Top