Nguyễn Lương Thái Đức

Nguyễn Lương Thái Đức

Technical Leader

Nguyễn Lương Thái Đức

Experience: 10 năm

  • 2015 – nay: IT Specialist tại Bitel Perú

Education: Vietnam National University

Email: [email protected]

Tel: +84 968 819 338

Scroll to Top