Cập nhật Jira Software bản 8.22 mới nhất có gì?

Cập nhật Jira Software bản 8.22 mới nhất có gì?

Table of Contents

Cập nhật Jira Software bản mới nhất đang là 8.22.3. Chúng ta cùng xem bản cập nhật mới nhất của phần mềm Jira có gì nhé.

Ghi chú phát hành của cập nhật Jira Software 8.22.x

 • Làm cho các tích hợp của bạn an toàn hơn với OAuth 2.0
 • Cải thiện hiệu suất đăng nhập để xác thực cơ bản
 • Loại trừ các dự án khỏi hệ thống dữ liệu
 • Các vấn đề đã được giải quyết

Làm cho các tích hợp của bạn an toàn hơn với OAuth 2.0


Để hoàn thiện chức năng OAuth 2.0, chúng tôi hiện đã thêm một cách để định cấu hình Jira làm nhà cung cấp OAuth 2.0, cho phép bạn trao đổi dữ liệu với các ứng dụng bên ngoài theo cả hai hướng – bằng cách cấp cho các ứng dụng bên ngoài quyền truy cập vào dữ liệu Jira hoặc cho phép Jira yêu cầu dữ liệu từ các ứng dụng này. OAuth 2.0 cũng mở đường cho các ứng dụng bên thứ 3 phổ biến tạo ra các trình kết nối của riêng họ để sử dụng cụ thể với Jira.

Để làm cho nó đơn giản và để giữ cho các tích hợp của bạn ở một nơi, chúng tôi đã hợp nhất toàn bộ chức năng OAuth 2.0 vào các liên kết ứng dụng. Điều này bao gồm các tích hợp ứng dụng khách OAuth 2.0 của bạn mà trước đây bạn có thể tìm thấy trong Quản trị> OAuth 2.0.

Cải thiện hiệu suất đăng nhập để xác thực cơ bản


Hiệu suất của xác thực cơ bản hiện đã được cải thiện rất nhiều. Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách trì hoãn việc lưu trữ các bộ đếm và dấu thời gian đăng nhập của người dùng và tăng thời gian lưu trữ các phiên của người dùng trong bộ nhớ cache lên 15 phút. Điều này mang lại lợi ích bổ sung là giảm bớt sự căng thẳng về tài nguyên trên các thư mục người dùng bên ngoài.
Nếu muốn tái chế các phiên đăng nhập nhanh hơn, bạn có thể định cấu hình thuộc tính hệ thống com.atlassian.jira.user.crowd.service.authenticate.cache.minutes theo nhu cầu của mình. Tìm hiểu cách đặt thuộc tính và tùy chọn khi khởi động

Loại trừ các dự án khỏi hệ thống dữ liệu


Đường ống dữ liệu cho phép bạn xuất dữ liệu Jira để phân tích trong công cụ thông minh kinh doanh yêu thích của bạn.


Bây giờ bạn có thể loại trừ các dự án khỏi quá trình xuất bằng cách thêm chúng vào danh sách chọn không tham gia. Điều này hữu ích nếu bạn không cần báo cáo về các dự án cụ thể hoặc nếu chúng chứa nội dung nhạy cảm mà bạn không muốn xuất.

Để biết thêm thông tin về cách thêm và xóa các dự án khỏi danh sách chọn không tham gia, hãy xem tài liệu API.
Điểm cuối API được cập nhật cho Lộ trình nâng cao
Jira 8.22.0 đi kèm với các bản cập nhật API cho trường tùy chỉnh “Nhóm”. Chúng tôi đã sửa đổi thuộc tính trường và phản hồi API hiện bao gồm trường TEAM_NAME ngoài TEAM_ID:

{
  "expand":"xyz",
  "id":"<ISSUE_ID>",
  "self":"<BASE_URL>/rest/api/latest/issue/<ISSUE_ID>",
  "key":"<ISSUE_KEY>",
  "fields":{
   "customfield_<TEAM_CUSTOMFIELD_ID>":{
     "id":<TEAM_ID>,
     "name":"<TEAM_NAME>"
   }
  }
}


Nếu bạn đang sử dụng cấu trúc phản hồi API này, hãy đảm bảo thực hiện các thay đổi tương ứng.

Issues resolved in 8.22.2

Released on 20 April 2022

       
T Key Summary Status
  JSWSERVER-21294 Quick Links gadget is not working as External Gadget in Confluence CLOSED
  JSWSERVER-21293 Filter Results is not working as External Gadget in Confluence CLOSED
  JSWSERVER-21292 Issue Statistics is not working as External Gadget in Confluence CLOSED
  JSWSERVER-21266 When having more than 1 Project in the Projects Gadget on a Dashboard, Jira v8.22 will not finish loading the Gadget CLOSED
  JSWSERVER-20965 DVCS webhook processing fail with the “There is already an active ThreadEventsCapture” error CLOSED
  JRASERVER-73773 Upgrade Tomcat to version 8.5.78 – CVE-2022-22965 (Spring Framework RCE) CLOSED
  JRASERVER-73677 Blank page WelcomeToJIRASoftware.jspa on Chrome v99/v100 CLOSED
  JRASERVER-73655 Content Delivery Network system menu is missing in the System settings CLOSED
  JRASERVER-73266 REST API /rest/auth/1/session throws Class Not Found Exception with LDAPS users CLOSED
  JRASERVER-73223 Upgrade Tomcat to version 8.5.75 – CVE-2020-9484/CVE-2022-23181 CLOSED
  JRASERVER-73201 Editing “Created vs. Resolved” gadget fails with the error “Unknown error occurred rendering this gadget.” CLOSED
  JRASERVER-72995 Jira webhooks stop working after “I/O reactor terminated abnormally” error CLOSED
  JRASERVER-72235 Jira Lucene Reindexing message is misleading. CLOSED

Issues resolved in 8.22.3

Released on 25 May 2022

       
T Key Summary Status
  JSWSERVER-21344 Burnup Chart redirects to Burndown Chart CLOSED
  JSWSERVER-21321 Nested group members not accounted for licensed user count in Jira 8.22.1 from remote directory CLOSED
  JSWSERVER-21297 Burnup Chart unavailable in reports CLOSED
  JSWSERVER-21294 Quick Links gadget is not working as External Gadget in Confluence CLOSED
  JSWSERVER-21293 Filter Results is not working as External Gadget in Confluence CLOSED
  JSWSERVER-21292 Issue Statistics is not working as External Gadget in Confluence CLOSED
  JSWSERVER-21279 User picker suggestions are not showing up in Add Post Function To Transition screen CLOSED
  JRASERVER-73831 Dashboard menu can’t be scrolled using the page scrollbar CLOSED
  JRASERVER-73782 8.20.8 menu scrolling issue CLOSED
  JRASERVER-73749 Cannot Extract Jira 8.20.8 zip with Windows Default Extractor CLOSED
  JRASERVER-73690 Only NodeRemoved/”Node deactivated” events are getting logged in the Audit log. CLOSED
  JRASERVER-73327 Table tools overlapping top 2 rows on table when adding a 4th row to a table  

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về bản cập nhật Jira Software. Hãy tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác của Atlassian giúp các team quản lý công việc hiệu quả nhé.

Table of Contents

Blog chuyên môn

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận các tin tức mới, tài liệu, bản tin từ các chuyên gia của BiPlus tại đây!

Theo chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Theo chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Mời bạn tham gia nhóm Cộng đồng Atlassian Việt Nam
Theo dõi BiPlus tại
Scroll to Top